ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ประเภทการแข่งขันซูโดกุ ป.1 - 6
ชื่ออาจารย์ : นายอนุวัฒน์ โลหะการก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:44  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ประเภทกประติมากรรม ป.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรี อิ่มเนย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:42  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ประเภทโครงงานอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสุดารักษ์ พลวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:41  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ประเภทโครงงานอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรี อิ่มเนย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:40  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ประเภทการประกวดมารยาทไทย ป.4 -6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกมลทิพย์ ชื่นชม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:38  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันศลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ประเภทการแสดงตลก ป.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายประจักษ์ ทรงธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:36  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันศลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ประเภทประติมากรรม ป4 -6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปณิตา ทิพย์หทัย
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:35  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันศลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ประเภทพินิจวรรณคดี ป.4 - 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณกมล สังคง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:34  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ประเภทต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ชื่ออาจารย์ : นางสาว เดือนเพ็ญ เรื่อศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:31  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันศลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ประเภท การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางกรรณิกา บุรกิจภาชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:30  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..