ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
หมู่ที่ 5 ถนนท่าเสากระโดง-วังตะเคียน บ้านวังตะเคียน   ตำบลอ่างทอง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ -
Email : chettha_ch@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน