กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอนุวัฒน์ โลหะการก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2