กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอนุวัฒน์ โลหะการก
ครู คศ.2

นางสาว เดือนเพ็ญ เรื่อศรีจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1