ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปณิตา ทิพย์หทัย
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7322816
อีเมล์ : panita1240@gmail.com
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:35  อ่าน 50 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันศลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ประเภทประติมากรรม ป4 -6
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:35   อ่าน 50 ครั้ง