ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธร (อ่าน 138) 15 ก.พ. 61
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 17-19 ม.ค. 2561 (อ่าน 154) 19 ม.ค. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 183) 12 ม.ค. 61
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น (อ่าน 140) 06 ม.ค. 61
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนืของโรงเรียน (อ่าน 157) 13 พ.ย. 60
กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม (อ่าน 152) 13 พ.ย. 60
ได้รับความร่วมมือจาก ชุมชน และผู้ปกครองปรับปรุงโรงจอดรถของครูและของนักเรียน (อ่าน 158) 10 ต.ค. 60
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ 27 กันยายน พ.ศ.2560 (อ่าน 161) 27 ก.ย. 60
ต้อนรับคาราวานคาราบาวแดง (อ่าน 177) 22 ก.ย. 60
กิจกรรม ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ก.ต.ป.น. วันที (อ่าน 159) 06 ก.ย. 60
กิจกรรมกีฬากลุ่ม อ่างทองเกมส์ 22-25 สิงหาคม 2560 (อ่าน 119) 22 ส.ค. 60
กิจกรรมกีฬาสี วังตะเคียนเกมส์ 19-20 ก.ค 2560 (อ่าน 101) 19 ก.ค. 60
กิจกรรมวันแม่ห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 (อ่าน 91) 12 ส.ค. 60
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 95) 07 ก.ค. 60
กิจกรรมมอบอุปกรณ์ กีฬาจากผู้ใหญ่ใจดี (อ่าน 89) 07 ก.ค. 60
กิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ (อ่าน 97) 30 มิ.ย. 60
กิจกรรมตรวจสุขภาพในช่องปาก นักเรียนชั้น อ.1-ป.6 (อ่าน 90) 29 มิ.ย. 60
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพิด (อ่าน 92) 26 มิ.ย. 60
กิจกรรมวัยสุนทรภู่ (อ่าน 96)