ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายประจักษ์ ทรงธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:36  อ่าน 53 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันศลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ประเภทการแสดงตลก ป.1-ม.3
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:36   อ่าน 53 ครั้ง