ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : แข่งขันศลปหัตกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม ประเภทปั้นดินน้ำมัน ระดับอนุบาล ปี2561
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,10:43   อ่าน 166 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม ประเภทการสร้างภาพการฉีก ตัดปะกระดาษ ระดับอนุบาล ปี2561
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,10:41   อ่าน 170 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1 - ม. 3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2560,15:22   อ่าน 232 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ประติมากรรม ระดับ ป.4 -ป.6
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,15:45   อ่าน 191 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ประติมากรรม ระดับ ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,15:43   อ่าน 177 ครั้ง