ข่าวประชาสัมพันธ์
GREEN AND CLEAN (5ส) (อ่าน 42) 18 ก.ย. 63
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 49) 03 ก.ย. 63
กิจกรรมไหว้ครู (อ่าน 45) 01 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 (อ่าน 45) 28 ก.ค. 63
สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV) (อ่าน 175) 11 พ.ค. 63
วันลอยกระทง (อ่าน 212) 11 พ.ย. 62
GREEN AND CLEAN (5ส) (อ่าน 298) 04 ก.ย. 62
ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2562 (อ่าน 240) 23 ส.ค. 62
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 265) 12 ส.ค. 62
กิจกรรมสีฬาสีภายใน (อ่าน 259) 01 ส.ค. 62
วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 (อ่าน 246) 28 ก.ค. 62
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 288) 17 ก.ค. 62
ปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 304) 17 ก.ค. 62
ค่ายEnglis camp (อ่าน 265) 17 ก.ค. 62
วันแห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 225) 15 ก.ค. 62
วันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 222) 26 มิ.ย. 62
วันมาฆบูชา (อ่าน 306) 18 ก.พ. 62
เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ กลุ่มอ่างทอง (อ่าน 275) 18 ม.ค. 62
วันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2562 (อ่าน 289) 16 ม.ค. 62
วันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 246) 11 ม.ค. 62
สวัสดีปีใหม่ 2562 คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 331) 03 ม.ค. 62
กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 294) 25 ธ.ค. 61
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี กลุ่มอ่างทอง (อ่าน 264) 06 ธ.ค. 61
กิจกรรมลอยกระทง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (อ่าน 264) 22 พ.ย. 61
กิจกรรมทัศนศึกษา วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (อ่าน 269) 20 พ.ย. 61
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธร (อ่าน 404) 15 ก.พ. 61
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 17-19 ม.ค. 2561 (อ่าน 451) 19 ม.ค. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 387) 12 ม.ค. 61
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น (อ่าน 365) 06 ม.ค. 61
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนืของโรงเรียน (อ่าน 352) 13 พ.ย. 60
กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม (อ่าน 357) 13 พ.ย. 60
ได้รับความร่วมมือจาก ชุมชน และผู้ปกครองปรับปรุงโรงจอดรถของครูและของนักเรียน (อ่าน 353) 10 ต.ค. 60
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ 27 กันยายน พ.ศ.2560 (อ่าน 383) 27 ก.ย. 60
ต้อนรับคาราวานคาราบาวแดง (อ่าน 405) 22 ก.ย. 60
กิจกรรม ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ก.ต.ป.น. วันที (อ่าน 347) 06 ก.ย. 60
กิจกรรมกีฬากลุ่ม อ่างทองเกมส์ 22-25 สิงหาคม 2560 (อ่าน 284) 22 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่ห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 (อ่าน 270) 12 ส.ค. 60
กิจกรรมกีฬาสี วังตะเคียนเกมส์ 19-20 ก.ค 2560 (อ่าน 294) 19 ก.ค. 60
กิจกรรมมอบอุปกรณ์ กีฬาจากผู้ใหญ่ใจดี (อ่าน 275) 07 ก.ค. 60
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 279) 07 ก.ค. 60