ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณกมล สังคง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:34  อ่าน 50 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แข่งขันศลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ประเภทพินิจวรรณคดี ป.4 - 6
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2561,14:34   อ่าน 50 ครั้ง